Bestuur

De Koninklijke Muziekvereniging Eendracht & Vrijheid vzw wordt geleid door de Raad van Bestuur die bestaat uit volgende bestuursleden:

Voorzitter: Hendrik Vergote
Ondervoorzitter: Hans Byttebier
Secretaris: Koenraad Callewier
Penningmeester: Geert Vanherweghe
Bestuursleden: Anne-Marie Vandenbulcke
Bavo Victoor
Brecht Verbauwhede
Geert Dewyn
Guy Verbauwhede
Jean-Marie Vandenbulcke
Jo Desmet
Laurens Byttebier
Marc Verplancke
Rudy Kesteloot
Wim Vandenbroucke

Het bestuur komt elke maand samen om alle praktische en financiële zaken te bespreken. Het bepaalt ook de visie van de muziekvereniging op langere termijn.

Om de praktische zaken verder uit te werken zijn er ook verschillende werkgroepen die bestaan uit een mix van bestuursleden, dirigent, muzikanten en vrijwilligers.

Verder is er ook elk jaar een Algemene Vergadering waar ook de effectieve leden van onze vereniging op uitgenodigd worden.

error: Content is protected !!